خرید عمده کوله پشتی مدرسه در تهران (فروش)

خرید عمده کوله پشتی مدرسه در تهران (فروش)

خرید عمده کوله پشتی مدرسه از اولین مراحل شروع فروش و کار جدی در این حوزه است. سفارش از تهران به سراسر کشور با تنها یک تماس...

تولید یک کوله پشتی به یک سری مواد اولیه نیازمند است.

به مقدار کافی پارچه، تعدادی زیپ، چرخ دوخت مخصوص و صد در صد یک طرح روی کاغذ!

همه ی آن چه گفته شد، در کارگاه ها و تولیدی های متفاوت، متفاوت می باشد.

سطح کیفیت اجناس، طرز کار خیاطان و نوع طرح هر یک؛ نیز با دیگری متفاوت بوده و ازنمره ی کیفیت متفاوتی برخوردارند.

بدون شک به نفع شماست با تولیدی همکاری کنید که دارای حداکثر کیفیت باشد؛ تا به کار و اعتبار شما ضربه نخورد.

یک طرح و ...

Read More