فروش عمده کیف دستی زنانه و مردانه ( تولید و پخش )

فروش عمده کیف دستی زنانه و مردانه ( تولید و پخش )

فروش عمده کیف دستی زنانه و مردانه : این مجموعه نه تنها به فروش عمده و پخش انواع و اقسام کیف دستی مشغول است؛ بلکه تولید در وهله ی اول قرار دارد.

شاید فروش و یا حتی پخش تعداد بالای یک جنس مثل کیف دستی توسط تعداد زیادی فروشگاه و فروشنده در سطح شهر و در فروشگاه های مجازی صورت گیرد؛ اما تولید در تولیدی هایی با تعداد محدود صورت می گیرد.

اما تولیدی ها معمولا با پخش کننده های بزرگ قرارداد های بزرگ بسته و نمونه های تولیدی خود را به این ها عرضه می کنند.

این چرخه سبب می شود تعداد رابطین بالا رفته و نم نم قیمت ها افزایش یابد!

فعالیت ذکر شده هم به ضرر تولید کنن...

Read More